Overslaan en naar de inhoud gaan

Risico’s voor de toekomst – inzichten uit de 10e Future Risks Survey van AXA

Welke risico’s zullen de komende vijf à tien jaar de grootste impact hebben op onze samenleving? In deze blog met de resultaten van de jaarlijkse Future Risks Survey van AXA Group ontdekt u het antwoord van Belgische risico-experten en het brede publiek. De inzichten helpen u te anticiperen met nieuwe oplossingen die het leven van uw klanten veiliger maken.

afbeelding

Geïnterconnecteerde risico’s en ook sprankels hoop

Voor het tiende jaar op rij biedt de Future Risks Survey van AXA Group inzicht in de risico-top-tien van experten en gewone mensen wereldwijd. De uitkomst van het onderzoek schetst het beeld van een wereld in veelvoudige crisis, waarin risico’s onderling sterk met elkaar verweven zijn. Het rapport toont echter ook een voorzichtig optimisme dat we de toekomstige risico’s aankunnen en dat een collectieve vorm van vooruitgang nog steeds binnen bereik is. In België ligt dat vertrouwen wel lager dan het wereldwijde gemiddelde. 

Klimaat: topzorg wereldwijd

Zowel experten als niet-experten in België menen dat de wereldbevolking én de bevolking in eigen land over het algemeen kwetsbaarder geworden zijn dan vijf jaar geleden. Klimaatrisico’s blijven de grootste bedreiging vormen. Belgische experts plaatsen daarnaast risico’s omtrent natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit op plaats 6, terwijl de Belgische bevolking ook vreest voor grote gevolgen van de vervuiling (plaats 4).

Energiecrisis zindert na in België en Europa

Energierisico’s krijgen een opvallende tweede plaats in de ranking van de Belgische bevolking. Ook andere Europeanen blijven alert voor de mogelijke gevolgen van een nieuwe energiecrisis, terwijl dat in andere continenten minder zorgen baart. Pandemieën en infectieziektes sluiten de risico-top-drie van het Belgische brede publiek. 

Leidt technologie tot volgende mondiale crisis? 

Belgische risico-experts zien, naast klimaatrisico’s, de grootste dreiging uitgaan van geopolitieke instabiliteit (plaats 2) en cybersecurity issues (plaats 3). Technologische vooruitgang zou wel eens tot de volgende globale crisis kunnen leiden, zo wordt gesuggereerd. Naarmate onze samenlevingen steeds meer afhankelijk worden van digitale infrastructuur, neemt ook de kwetsbaarheid toe voor cyberaanvallen, technologische verstoringen en ethische risico’s die gelinkt zijn aan het gebruik van technologie. In België meent 47% van de bevolking dat technologische vooruitgang meer risico’s meebrengt dan oplost.  

Meerderheid gewonnen voor pauze in ontwikkeling AI

De onverwacht snelle opmars van generatieve AI houdt volgens de respondenten heel wat risico’s in. Experts ranken AI en big data-gerelateerde risico’s op plaats 7, het brede publiek op plaats 10. Wereldwijd schieten deze risico’s omhoog naar plek 4, de hoogste ranking ooit. Experts en het publiek zijn het erover eens dat overheidsinstanties en de private sector totaal onvoorbereid zijn op dit opkomende risico. In ons land is het vertrouwen van de experts in de overheidsinstanties onbestaande (0%). Slechts 13% van de experts en 21% van het brede publiek zegt dat de private sector klaar is voor de opkomst van risico's geassocieerd met AI. 69% van de Belgische bevolking vindt dat er een pauze nodig is in de ontwikkeling van AI en andere disruptieve technologie. Onder de experten in ons land is 56% het eens met deze stelling. 

Escalatie dreigt door maatschappelijke ongelijkheid

Ten slotte leeft bij een grote meerderheid van zowel experts (74%) als bevolking (73%) in ons land het gevoel dat de ongelijkheid in de maatschappij groter wordt en kan leiden tot meer sociale spanning en fragmentatie. Dit vormt volgens de respondenten een bedreiging voor de sociale cohesie, het functioneren van democratische instellingen, de besluitvorming, economische activiteiten en de mogelijkheid om gezamenlijk oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke uitdagingen. 

Verzekeraars deel van de oplossing 

In België gelooft 86% van de experts en 69% van het publiek dat verzekeraars een belangrijke rol kunnen opnemen in de bescherming tegen opkomende risico’s. Als er de komende twaalf maanden een globale crisis zou uitbreken, dan vertrouwt 63% van de experts en 27% van het publiek erop dat verzekeraars de gevolgen zullen kunnen beperken. Over het algemeen lijkt het vertrouwen in verschillende actoren – van overheden tot wetenschappers – zich stilaan te  herstellen. 

 

 

Wilt u zich ook voorbereiden op de klantbehoeften van morgen? 

Haal meer inzichten uit het AXA Future Risks Report 2023. 

Deel dit artikel