Overslaan en naar de inhoud gaan

Cookiebeleid

 

Een cookie is een klein gegevensbestand (tekstbestand) dat een website, wanneer deze door een gebruiker wordt bezocht, aan uw browser vraagt om op uw apparaat op te slaan om informatie over u te bewaren, zoals uw taalvoorkeuren of inloggegevens. AXA Partners verzamelt en plaatst 'interne' cookies tijdens uw bezoek aan  axapartners.be, en gebruikt ook 'third party' cookies, dat zijn cookies van een ander domein dan de website die u bezoekt, in het kader van de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. 

 

Inhoudsopgave

Actualisering van het huidige beleid

Wie zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

Hoe kunt u contact opnemen met de DPO voor verzoeken of de uitoefening van uw rechten?

Hoe een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit?

Wat zijn de categorieën van de cookies die tijdens uw bezoek aan onze website worden geplaatst en wat zijn hun doeleinden?

Lijst van onze externe leveranciers

Hoe cookies accepteren of weigeren?

Is cookie deposit verplicht?

 

ACTUALISERING VAN HET HUIDIGE BELEID

AXA Partners kan dit cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van wijzigingen met betrekking tot cookies die tijdens het surfen op de website axapartners.be worden gedropt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 12/10/2023.

 

WIE ZIJN DE VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

INTER PARTNER ASSISTANCE NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
Régent 7, B-1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0415.591.055 treedt op als onafhankelijk verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (dit betekent dat hij het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt). 

De onafhankelijke gegevensbeheerder wordt in dit beleid "AXA Partners" of "Gegevensbeheerder" of "wij" of "ons" genoemd.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS?

Uw toestemming verlenen ('opt-in') voor het plaatsen van sommige cookies en uw voorkeuren op elk moment of voor alle of een deel van de optionele cookies die tijdens het browsen worden geplaatst bijwerken. 

Wanneer deze cookies de verwerking van persoonsgegevens inhouden, heeft u volgens de Franse wetgeving inzake gegevensbescherming en de GDPR het recht om

 

HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE DPO VOOR VERZOEKEN OF DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN?

Als u vragen, klachten of opmerkingen hebt over deze informatiemededeling of over de uitoefening van uw bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail sturen naar  dpo.bnl@axa-assistance.com. Uw verzoek zal dan worden doorgestuurd naar de bevoegde DPO. AXA Partners kan u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en/of om u te helpen de gegevens die u zoekt te lokaliseren.

 

HOE EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT?

U hebt het recht uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar te maken bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar volgens u een vermeende inbreuk op uw rechten heeft plaatsgevonden.
De lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie is beschikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Voor landen buiten de EU verwijzen wij u naar de website van uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

 

WAT ZIJN DE CATEGORIEËN VAN DE COOKIES DIE TIJDENS UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE WORDEN GEPLAATST EN WAT ZIJN HUN DOELEINDEN?

 

 

 

 

 

LIJST VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS

Sommige functies van deze website zijn afhankelijk van diensten die door derden worden aangeboden. Als u hiermee instemt, ('opt-in') zullen deze derde aanbieders cookies plaatsen die u bijvoorbeeld in staat stellen om door deze derde partijen gehoste inhoud op onze website te visualiseren en onze inhoud te delen. Deze derden kunnen uw surfgegevens verzamelen en de via hun cookies verzamelde gegevens gebruiken voor doeleinden die zij in overeenstemming met hun privacybeleid hebben bepaald. Om uw rechten op de via cookies van derden verzamelde gegevens uit te oefenen of voor vragen over hun verwerking, dient u rechtstreeks contact op te nemen met hun organisaties. Op deze website gebruiken wij cookies van de volgende derden:

 

HOE COOKIES ACCEPTEREN OF WEIGEREN?

Een cookiebanner verschijnt vanaf uw eerste bezoek aan de website axapartners.be. Deze cookiebanner stelt u in staat om

  • alle optionele cookies accepteren die niet strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website, of 
  • Weiger alle cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website, 
  • Ga naar het Cookie Preference Center om uw keuzes in termen van toestemming in te stellen (wat betekent dat u individueel cookies kunt selecteren die u tijdens het browsen accepteert, ook al zijn ze niet essentieel voor de goede werking van de website).

Wij bewaren uw voorkeuren, zowel toestemming als weigering van cookies, gedurende [6] maanden. Zodra deze periode is verstreken, verschijnt de cookiebanner zodat u uw voorkeuren opnieuw kunt instellen. U kunt de cookie-instellingen te allen tijde aanpassen via het voorkeurcentrum.

 

IS COOKIE DEPOSIT VERPLICHT?

Het strikt noodzakelijke of optionele karakter van elke categorie cookies wordt aangegeven op het moment dat u wordt gevraagd toestemming te verlenen (of te weigeren), hetzij via de cookiebanner bij uw eerste bezoek aan onze website, hetzij via het Cookie voorkeurcentrum.

De Cookie voorkeurcentrum blijft te allen tijde toegankelijk in de footer van de website maar ook door te klikken op 'Personaliseer mijn keuzes' in de cookiebanner. 

Houd er rekening mee dat door het weigeren van optionele cookies sommige functies, pagina's en gebieden van de website onbeschikbaar kunnen worden, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

Description
Cookiebeleid