Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Algemene inlichtingen

Beheer van de site

Deze site wordt beheerd door

Inter Partner Assistance N.V, Hierna genoemd AXA PARTNERS
Louizalaan 166, B 1
1050 Brussel
België

Tel.: +32.(0)2.550.04.00
Fax.: +32.(0)2.552.52.24

Mailadres contactpersoon : guy.serdobbel@axa-assistance.com

Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0487
RCB/HRB : 394025

Hosting van de site

De hosting van de site wordt verzorgd door: ivalue.

Inleiding

Het uitgeversbedrijf van de website heeft deze site op het net gebracht om u (de gebruiker) haar producten en diensten te presenteren, alsmede informatie en aanbevelingen over uw activiteiten en interesses. Het gebruik van de site impliceert de automatische en onherroepelijke instemming van de gebruiker met de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingsmeldingen op de site.

Informatie over producten en diensten

Het uitgeversbedrijf van de site kan de op deze site vermelde informatie met betrekking tot de producten en diensten op elk gewenst moment en zonder voorafgaand bericht wijzigen. Deze informatie wordt verstrekt zonder garantie van geschiktheid voor een bepaalde gebruiksbehoefte.

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten

Alle informatie of documenten van deze site, alsmede alle voor de site gecreëerde elementen behoren ofwel tot de eigendom van het uitgeversbedrijf van de site ofwel tot het gebruiks-, reproductie- en vertoningsrecht van dit bedrijf. Deze informatie, documenten of elementen vallen onder de beschermende wetten van het auteursrecht, zodra deze op de site ter beschikking gesteld worden aan het publiek.
Ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten wordt aan niemand enige vergunning, noch enig ander recht verleend dan het raadplegen van de site.

Reproductie van de documenten van de site is uitsluitend toegestaan voor strikt privé-gebruik met informatieve doeleinden: iedere reproductie en elk gebruik van kopieën die gemaakt zijn voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het uitgeversbedrijf van de site.

In alle gevallen dient ingeval van toestemming tot reproductie van de informatie van deze site melding gemaakt worden van de bron daarvan en de eigendomsbepalingen.

Speciale tekens

Tenzij anders vermeld, zijn de in deze site vermelde bedrijfsnamen, logo's, producten en merken (producten ® en ™) het eigendom van het uitgeversbedrijf van de site. Hiervan kan geen gebruik gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het uitgeversbedrijf.

Hypertext koppelingen

Activeren van koppelingen

Het uitgeversbedrijf van de site wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de sites die toegankelijk zijn via koppelingen. Deze koppelingen worden aan de gebruikers aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze koppelingen te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.

Toestemming voor koppelingen

Indien u een hypertext koppeling met deze site wilt creëren, dient u hiertoe voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan het uitgeversbedrijf door u te wenden tot

AXA PARTNERS,
Louizalaan 166,
B-1050 Brussel

of door een e-mail te sturen naar guy.serdobbel@axa-assistance.com

Aansprakelijkheidsbeperkingen

De op deze site ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen ("informatie") wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter, het uitgeversbedrijf stelt zich niet garant voor de volledigheid en de juistheid van deze Informatie. U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht.

Deze informatie wordt aan u verstrekt op voorwaarde dat u, of enige andere persoon die deze informatie ontvangt, het belang ervan kan bepalen voor een specifiek doel alvorens het te gebruiken. In geen geval kan het uitgeversbedrijf aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie gesteld wordt, het gebruik dat ervan gemaakt wordt of het gebruik dat gemaakt wordt van een product waarnaar de informatie verwijst

Deze informatie mag niet beschouwd worden als aanbevelingen tot het gebruik van inlichtingen, producten, procedures, uitrustingen of formuleringen die strijdig zouden zijn met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd handelsmerk. Het uitgeversbedrijf wijst iedere expliciete of impliciete aansprakelijkheid af als het gebruik van deze Informatie strijdig mocht blijken met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd handelsmerk
Het uitgeversbedrijf verwerpt uitdrukkelijk iedere interpretatie die tot strekking heeft om de inhoud van haar site te beschouwen als aankoopaanbiedingen of aansporingen tot het verwerven van aandelen of andere al dan niet op de beurs genoteerde effecten van het uitgeversbedrijf.

Er wordt geen enkele expliciete of impliciete garantie verstrekt ten aanzien van de handelsaard van de verstrekte informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid hiervan voor een bepaald oogmerk, noch ten aanzien van de producten of diensten waarnaar in deze informatie verwezen wordt.

De op deze site aanwezige inlichtingen worden louter ter informatie gegeven. Ondanks alle inspanningen door de voor de site verantwoordelijke onderneming om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan het zijn dat er op de site onjuistheden en/of tikfouten staan. De voor de site verantwoordelijke onderneming behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar site op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden van de site en wet van toepassing

Het uitgeversbedrijf van de site kan op elk gewenst moment overgaan tot het actualiseren van de gebruiksvoorwaarden van de site. Derhalve verzoeken wij de gebruiker om regelmatig de laatste van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden van de site te raadplegen.

Deze gebruiksvoorwaarden van de site vallen onder het Belgisch recht en onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Brussel.

Deze internetsite werd gerealiseerd in samenwerking met :

Voor de technische realisatie van de site:

Desk02 bvba, Gorislaan 49, 1820 Steenokkerzeel, België

Voor de inhoudelijke realisatie van de site:

AXA PARTNERS

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht is het Belgisch recht van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Alternatieve geschillenbeslechting (‘AGB’)

In geval van een geschil tussen u en AXA PARTNERS kunt u rechtstreeks contact opnemen met AXA PARTNERS, een gerechtelijke procedure aanspannen bij de bevoegde rechtbank of contact opnemen met de volgende instellingen:

Ombudsman des Assurances - Ombudsman van de verzekeringen

De ombudsman van de verzekeringen is bevoegd voor alle geschillen die een consument in de verzekeringssector aanhangig maakt.

De procedure is gratis. De procedure kan worden opgestart in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels. De procedure is niet bindend.

Adres:

De Meeûssquare 35

1000 Brussel

België

Gegevens

E-mail: info@ombudsman.as

Website: http://www.ombudsman.as

Telefoon: +32 (2) 547 58 71

Fax: +32 (2) 547 59 75

 

Le Service de Médiation pour le Consommateur - Consumentenombudsdienst

De Consumentenombudsdienst is bevoegd voor alle geschillen die een consument aanhangig maakt wat betreft de levering van een goed of dienst.

De procedure is gratis. De procedure kan worden opgestart in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels. De procedure is niet bindend.

Adres:

North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 1

1000 Brussel

België

 

Gegevens:

E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

Website: www.consumentenombudsdienst.be/nl

Telefoon: +32(2) 702 52 20

Fax: +32(2) 808 71 29

 

De volledige lijst van instellingen die bevoegd zijn voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Cookiebeleid

De website van AXA PARTNERS maakt gebruik van ‘cookies’ (of ‘trackers’). Deze cookies helpen ons onze website af te stemmen op uw behoeften en persoonlijke voorkeuren. Conform artikel 129, paragraaf 1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, wil AXA PARTNERS de bezoekers van zijn websites informeren over het gebruik van cookies.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die de server van AXA PARTNERS installeert op de harde schijf van uw computer of op andere mobiele apparaten (smartphones, tablets, enz.). Cookies worden gebruikt om gegevens permanent of tijdelijk op te slaan. Cookies hebben verschillende functies. Sommige bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de gebruiker, zodat deze informatie niet opnieuw hoeft te worden ingevoerd bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Andere cookies zorgen voor een optimale grafische weergave, nog andere zorgen ervoor dat een internettoepassing correct werkt.

De server van AXA PARTNERS kan alleen cookies lezen die hij op uw computer of mobiel apparaat heeft geplaatst; hij heeft in geen geval toegang tot andere informatie die op uw computer of mobiel apparaat staat.

 

Welke cookies gebruikt onze website?

AXA PARTNERS kan verschillende categorieën cookies gebruiken.

Essentiële cookies: deze cookies zijn nodig om op onze website te surfen en toegang te krijgen tot uw persoonlijke account. Door deze cookies kunnen we uw identiteit veilig controleren voor we toegang verlenen tot uw persoonsgegevens. Deze cookies kunnen dus uw IP-adres of identificatiegegevens bevatten (naam, voornaam, login of wachtwoord, enz.).

Functionele cookies: deze cookies zijn bedoeld om de werking van onze website te vergemakkelijken en de gebruiker gebruikersvriendelijker te laten surfen. Deze cookies kunnen dus uw taalkeuze bevatten, uw gebruikerssegment en uw voorkeuren die u tijdens een vorig bezoek hebt opgegeven.

Statistische cookies: deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag op onze website en laten ons toe het gebruiksgemak ervan te verbeteren. Ze maken het mogelijk om de meest bezochte pagina's, de moeilijkheden van de internetgebruiker of de impact van de advertenties te bepalen. Statistische analyses zijn anoniem. Daarnaast gebruiken we Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar om het gebruik van onze websites, die hiervoor ook cookies gebruiken, te analyseren.

Flash-cookies: deze cookies worden gebruikt om video’s en filmpjes van Adobe Flash Player op onze website weer te geven. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, maar worden niet beheerd door uw browser. Deze cookies kunnen worden beheerd en uitgeschakeld. Op deze website van Adobe wordt uitgelegd hoe u Flash-cookies kunt uitschakelen: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Het uitschakelen van Flash-cookies verhindert echter bepaalde functies, zoals het afspelen van video’s.

Als u Flash-cookies wilt verwijderen, moet u het configuratiescherm op de website van Adobe gebruiken:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Cookies van derden:

De website bevat ook elementen van derden, zoals audiovisuele diensten, social media-buttons of advertenties.

 

Hoe beheert en/of schakelt u cookies uit?

Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Met het waarschuwingsbericht op de homepage van de website kunt u instemmen met het cookiebeleid van AXA PARTNERS.

Via de browser van uw computer of laptop kunt u ook de installatie van cookies weigeren, uw toestemming op een later tijdstip intrekken of op uw computer of laptop geïnstalleerde cookies uitschakelen.

U kunt cookies blokkeren door te verwijzen naar de procedure die van toepassing is op uw browser:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/nl-be/products/windows?os=windows-10

Safari:

http://support.apple.com/kb/PH5042

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647

Firefox:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Wanneer u bepaalde cookies weigert, hebt u alleen toegang tot de openbare delen van onze website. Sommige functies of toepassingen zullen echter beperkt of onmogelijk zijn en sommige grafische elementen worden mogelijk niet correct weergegeven.

U kunt uw browser ook zo instellen dat deze een code verstuurt naar de websites dat u niet wilt worden gevolgd. (optie ‘Do No Track’).

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/nl-be/products/internet-explorer#ie=ie-11

Safari:

http://support.apple.com/kb/PH11952

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/114836?

Firefox:

https://support.mozilla.org/nl/kb/hoe-zet-ik-functie-niet-volgen-aan

 

Persoonlijke levenssfeer

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt conform het ‘Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van AXA PARTNERS. Meer informatie vindt u door op de hyperlink ‘Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ te klikken in de wettelijke vermeldingen op onze website. In dit beleid zijn de regels vastgelegd die AXA PARTNERS toepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens die wij mogen verzamelen.

 

Belangenconflictbeleid

Inleiding

Bij de uitwerking van dit beleid handelt Inter Partner Assistance (hierna "AXA Assistance" genoemd) conform de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan het als verzekeringsmaatschappij gebonden is, in het bijzonder:

de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zoals gewijzigd bij de Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen;

het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft;

de Circulaire FSMA_2014_2 van 16/04/2014 betreffende de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector, gepubliceerd door de FSMA op 16 april 2014.

Conform deze wetgeving en reglementering zet AXA Assistance zich in om zijn producten en
diensten op een eerlijke, billijke en professionele manier op de markt te brengen, en dit in het belang van zijn cliënten.

Daarom wil AXA Assistance belangenconflicten vermijden en beheren, en meer bepaald de belangenconflicten die de belangen van een of meer van zijn cliënten kunnen schaden omdat ze strijdig zijn met de belangen van een verzekeringsbemiddelaar, andere cliënten, AXA Assistance zelf of een AXA Assistance-medewerker die als 'betrokken persoon' (zie definitie hierna) bekendstaat.

Dit document heeft als voorwerp de diverse identificatie- en beheersmaatregelen aangaande belangenconflicten die zich kunnen voordoen, te verduidelijken conform het KB inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels voor het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Definities

Voor de toepassing van dit document wordt verstaan onder:

'Advies': het verstrekken van persoonlijke aanbevelingen aan een cliënt op vraag van deze cliënt of op initiatief van AXA Assistance of een van de door AXA Assistance erkende makelaars of agenten, handelend in naam en voor rekening van AXA Assistance;

'Betrokken persoon': een persoon die deel uitmaakt van een van de volgende categorieën: (1) bestuurders en effectieve leiders van AXA Assistance; (2) personen die controle uitoefenen op AXA Assistance met betrekking tot het wetboek van vennootschappen; (3) personeelsleden van AXA Assistance, voor zover ze betrokken zijn bij de betreffende dienstverlening; (4) personen van wie de diensten ter beschikking worden gesteld van en gecontroleerd worden door AXA Assistance en die deelnemen aan het verstrekken van producten of diensten door AXA Assistance; (5) personen aan wie de diensten door AXA Assistance worden geoutsourcet;

'Contract': elk contract met betrekking tot een product of dienst;

'Dienst': elke activiteit uitgeoefend door (i) AXA Assistance of (ii) door AXA Assistance erkende makelaars of agenten, handelend in naam en voor rekening van AXA Assistance en die uit een van de volgende activiteiten bestaat: (1) het verstrekken van advies met betrekking tot een of meer verzekeringscontracten; (2) het voorstellen of aanbieden van een of meer verzekeringscontracten; (3) het uitvoeren van voorbereidende handelingen voor de afsluiting van een of meer verzekeringscontracten; (4) het afsluiten van een of meer 

verzekeringscontracten, (5) het bijdragen aan het beheer of de uitvoering van een of meer verzekeringscontracten.

'Cliënt': naargelang van het geval, de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde, ongeacht of ze potentieel of actueel zijn, van een overeenkomst;

'Product': elk verzekeringsproduct dat door AXA Assistance wordt aangeboden, geleverd of op de markt gebracht en dat behoort tot een van de volgende verzekeringstakken: Ongevallen (1a); Ziekte (2), Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel (3), Schade aan goederen (9), Algemene BA (13), Diverse geldelijke verliezen (16), Rechtsbijstand (17) en Hulpverlening (18);

Toepassingsgebied

In de zin van dit document verstaat men onder 'belangenconflict' een conflict dat vorm krijgt op een bepaald moment, wanneer er tegengestelde belangen tussen meerdere personen of entiteiten zijn, met een potentieel verlies voor de cliënt tot gevolg. Deze belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (niet-exhaustieve lijst):

AXA Assistance en zijn cliënten;

AXA Assistance en een andere maatschappij van de Groep;

verzekeraars onderling;

cliënten onderling;

medewerkers, afdelingen en entiteiten;

AXA Assistance en verzekeringsbemiddelaars.

Classificatie - De belangenconflicten zijn:

de potentiële belangenconflicten (die kunnen ontstaan, identificeerbaar en te beheren zijn);

de niet te beheren potentiële belangenconflicten (die kunnen ontstaan, identificeerbaar maar naar alle waarschijnlijkheid niet te beheren zijn);

de vastgestelde belangenconflicten, die niet vooraf werden geïdentificeerd maar zich waarschijnlijk wel kunnen voordoen ondanks de preventiemaatregelen;

de vastgestelde belangenconflicten die zich hebben voorgedaan ondanks de preventiemaatregelen.

Mogelijke bronnen - Een belangenconflict kan ontstaan uit (niet-exhaustieve lijst):

de creatie van een product of dienst;

de levering van een product of dienst;

een beleid of beslissing inzake aanvaarding of tarifering;

het beheer van schadegevallen;

de schade-expertise en -regeling;

advies aan de cliënt;

een commercieel of technisch beleid dat een invloed op de portefeuille heeft;

een beleid of een beslissing inzake provisionering.

De belangenconflicten die geen verband houden met het leveren van producten of diensten of die louter onder een interne dimensie vallen (zoals belangenconflicten tussen AXA Assistance en zijn werknemers of tussen AXA Assistance en zijn bestuurders) zijn niet geviseerd in dit document.

Wanneer in dit document sprake is van AXA Assistance, worden ook de betrokken personen bedoeld.

Dit beleid heeft slechts betrekking op de activiteiten van AXA Assistance die op het Belgisch grondgebied worden uitgeoefend. Dit beleid wordt eveneens toegepast door onze verbonden verzekeringsagent(en).

Beheer van belangenconflicten

AXA Assistance wil vermijden dat de belangenconflicten de belangen van de cliënten schaden. In dat opzicht zal AXA Assistance:

de potentiële belangenconflicten identificeren;

maatregelen uitwerken die bedoeld zijn om de potentiële conflicten en de procedures voor het beheer van conflicten die zich ondanks alles voordoen, te vermijden;

onmogelijk te voorkomen of te beheren belangenconflicten melden aan de cliënten;

onmogelijk te beheren belangenconflicten meedelen aan de cliënten;

elk van de vastgestelde belangenconflicten nauwkeurig registreren.

Indien er ondanks alle preventiemaatregelen, toch een belangenconflict opduikt (belangenconflict dat zich heeft voorgedaan), neemt AXA Assistance – vanaf de vaststelling ervan – alle nodige initiatieven die wettelijk en/of contractueel mogelijk zijn om het belangenconflict op te lossen.

Identificatie van potentiële belangenconflicten

De potentiële belangenconflicten worden door de Compliance Officer van AXA Assistance vooraf geïnventariseerd en in een centrale lijst genoteerd.

Deze lijst, die 'lijst van de potentiële belangenconflicten' wordt genoemd, wordt bijgewerkt naargelang van de evoluties:

in de organisatie van de onderneming en in de taken van de operationele entiteiten;

in de producten en de diensten die door AXA Assistance op de markt worden gebracht;

in de structuur van de Groep waartoe AXA Assistance behoort;

en in functie van de incidenten die zich werkelijk hebben voorgedaan.

Voor de uitvoering van de identificatie van de potentiële belangenconflicten, onderzoekt AXA Assistance eerst en vooral of er een of meerdere generische situaties bepaald door de wet van toepassing zijn, met andere woorden of AXA Assistance en/of een betrokken persoon:

een financiële winst kan boeken of een financieel verlies kan vermijden ten nadele van de cliënt;

een belang heeft bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte dienst of een namens de cliënt uitgevoerde tansactie, dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat;

een financiële of een andere drijfveer heeft om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten primeren op het belang van de cliënt in kwestie;

dezelfde activiteit of hetzelfde beroep uitoefent als de cliënt;

van een andere persoon dan de cliënt een voordeel ontvangt of zal ontvangen dat verband houdt met de aan de cliënt geleverde dienst, in de vorm van geld, goederen of diensten, in een andere vorm dan de commissie of de kosten die normaal voor deze dienst worden toegepast.

Om een aanvaardbare graad van zekerheid te bereiken over het feit dat alle potentiële belangenconflicten voldoende geïdentificeerd zijn, gaat AXA Assistance bovendien na of er al dan niet andere situaties bestaan die kunnen leiden tot een belangenconflict, rekening houdend met:

het feit dat AXA Assistance deel uitmaakt van een Groep;

de aard, de schaal en de complexiteit van de door de onderneming uitgeoefende activiteiten;

de specifieke taken van elke Directie of operationele entiteit.

De identificatie van de potentiële belangenconflicten is de verantwoordelijkheid de Compliance Officer. De analyse van de belangenconflicten gebeurt op een concrete wijze, waarbij men vermijdt om zich te baseren op algemene formuleringen of omschrijvingen met betrekking tot het beroep van verzekeraar of verzekeringsverrichtingen.

Maatregelen en procedures

De belangenconflicten worden voor elke afzonderlijke afdeling van AXA Assistance geëvalueerd en geanalyseerd.

Het centrale element in het beheer van belangenconflicten draait rond een preventieproces naar boven toe, bestaande uit de identificatie van de potentiële belangenconflicten (zie eerder) en een geschikte opleiding voor/communicatie met de betrokken medewerkers.

De andere maatregelen bestaan minstens, in voorkomend geval rekening houdend met de aard van het conflict, uit wat volgt:

Maatregelen ter beperking en ter controle van de uitwisseling en het gebruik van de informatie: het vermijden van het gebruik of de verspreiding binnen AXA Assistance van informatie die tot het ontstaan van belangenconflicten kan bijdragen;

Maatregelen bedoeld om de uitoefening van een ongepaste invloed te voorkomen: het verbieden of het beperken van de uitoefening door wie dan ook van een ongepaste invloed op de manier waarop een verbonden persoon een activiteit uitoefent of een dienst levert met betrekking tot de uitoefening van het beroep van verzekeraar;

Organisatorische maatregelen: ervoor zorgen dat potentiële belangenconflicten die hun oorsprong in de organisatie van de onderneming kunnen vinden, vermeden worden of dat hun gevolgen beperkt blijven; deze maatregelen worden bepaald in diverse documenten zoals het arbeidsreglement en arbeidsovereenkomsten, deontologische codes, het intern beleid enz.;

Maatregelen ter controle van de bezoldigingen en andere toegekende en ontvangen voordelen: vermijden dat de bezoldigingen en andere door AXA Assistance toegekende of ontvangen voordelen tot belangenconflicten leiden;

Maatregelen van onthouding: ervoor zorgen dat, wanneer er geen enkele bevredigende oplossing is om de belangen van de betrokken cliënten te vrijwaren en de kennisgeving van het conflict niet opportuun is, het product of de dienst niet wordt geleverd noch de verzekeringsverrichting wordt uitgevoerd.

De uitwerking van maatregelen bedoeld om belangenconflicten te voorkomen en te beheren is de verantwoordelijkheid van de Compliance Officer van de onderneming: de heer Alain MICHEL (alain.michel@axa-assistance.com).

Alle maatregelen die op die manier worden uitgewerkt, moeten ter goedkeuring aan de Effectieve Leiding van AXA Assistance worden voorgelegd.

Kennisgeving aan de cliënten van de niet te beheren belangenconflicten

Wanneer het redelijkerwijs verantwoord is om te denken dat de genomen beheersmaatregelen niet zullen volstaan om de belangen van de cliënten te vrijwaren, moeten de betrokken cliënten op de hoogte worden gebracht van de algemene aard en/of de bronnen van belangenconflicten.

De informatie moet worden meegedeeld vóór de levering van het product of vóór de uitoefening van de dienst waaraan een risico van belangenconflict is verbonden. De procedure van kennisgeving van niet te beheren belangenconflicten moet een uitzondering zijn en moet ter validering aan de Compliance Officer worden voorgelegd. Deze procedure mag geen vervanging zijn voor de uitwerking van maatregelen voor het beheer van belangenconflicten zoals hierboven geëist.

Nauwkeurige registratie van de vastgestelde belangenconflicten

De vastgestelde belangenconflicten die zich hebben voorgedaan moeten door de betrokken personen aan hun hiërarchie en aan de Compliance Officer worden gemeld. De gesignaleerde belangenconflicten worden genoteerd in het 'Centraal register van de belangenconflicten', dat wordt beheerd en regelmatig wordt bijgehouden door de Compliance Officer.

Voldoende opleiding van de betrokken personen

De invoering en de bestendiging van een compliancecultuur binnen AXA Assistance zijn essentieel. Om dit doel te bereiken en de belangenconflicten op een gepaste manier te beheren, moet erop worden toegezien dat alle betrokken personen de nodige opleidingen en ondersteuning krijgen voor een goed begrip van de concepten 'belangenconflict' en 'beleid van AXA Assistance inzake belangenconflicten'.

Implementatie van het beleid

De leiding van AXA Assistance neemt de nodige maatregelen voor de implementatie van dit beleid en voor het toezicht op de toepassing ervan. De efficiëntie van dit beleid en de uitvoeringsmaatregelen ervan worden regelmatig door de Compliance Officer geëvalueerd.

Goedkeuring

Dit beleid werd op 28/11/2014 goedgekeurd door het Executief Comité.

Description
Algemene voorwaarden