Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Algemene inlichtingen

Beheer van de site

Deze site wordt beheerd door

Inter Partner Assistance N.V, Hierna genoemd AXA PARTNERS
Regentlaan 7
1050 Brussel
België

Tel.: +32.(0)2.550.05.60
Fax.: +32.(0)2.552.52.24

Mailadres contactpersoon : guy.serdobbel@axapartners.com

Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0487
RPR Brussels 0415.591.055

SFCR

Inter Partner Assistance S.A. Rapport sur la solvabilité et la situation financière en 2023

Hosting van de site

De hosting van de site wordt verzorgd door: IO.

Inleiding

Het uitgeversbedrijf van de website heeft deze site op het net gebracht om u (de gebruiker) haar producten en diensten te presenteren, alsmede informatie en aanbevelingen over uw activiteiten en interesses. Het gebruik van de site impliceert de automatische en onherroepelijke instemming van de gebruiker met de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingsmeldingen op de site.

Informatie over producten en diensten

Het uitgeversbedrijf van de site kan de op deze site vermelde informatie met betrekking tot de producten en diensten op elk gewenst moment en zonder voorafgaand bericht wijzigen. Deze informatie wordt verstrekt zonder garantie van geschiktheid voor een bepaalde gebruiksbehoefte.

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten

Alle informatie of documenten van deze site, alsmede alle voor de site gecreëerde elementen behoren ofwel tot de eigendom van het uitgeversbedrijf van de site ofwel tot het gebruiks-, reproductie- en vertoningsrecht van dit bedrijf. Deze informatie, documenten of elementen vallen onder de beschermende wetten van het auteursrecht, zodra deze op de site ter beschikking gesteld worden aan het publiek.
Ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten wordt aan niemand enige vergunning, noch enig ander recht verleend dan het raadplegen van de site.

Reproductie van de documenten van de site is uitsluitend toegestaan voor strikt privé-gebruik met informatieve doeleinden: iedere reproductie en elk gebruik van kopieën die gemaakt zijn voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het uitgeversbedrijf van de site.

In alle gevallen dient ingeval van toestemming tot reproductie van de informatie van deze site melding gemaakt worden van de bron daarvan en de eigendomsbepalingen.

Speciale tekens

Tenzij anders vermeld, zijn de in deze site vermelde bedrijfsnamen, logo's, producten en merken (producten ® en ™) het eigendom van het uitgeversbedrijf van de site. Hiervan kan geen gebruik gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het uitgeversbedrijf.

Hypertext koppelingen

Activeren van koppelingen

Het uitgeversbedrijf van de site wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de sites die toegankelijk zijn via koppelingen. Deze koppelingen worden aan de gebruikers aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze koppelingen te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.

Toestemming voor koppelingen

Indien u een hypertext koppeling met deze site wilt creëren, dient u hiertoe voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan het uitgeversbedrijf door u te wenden tot

AXA PARTNERS,
Regentlaan 7,
B-1000 Brussel

of door een e-mail te sturen naar guy.serdobbel@axapartners.com

Aansprakelijkheidsbeperkingen

De op deze site ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen ("informatie") wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter, het uitgeversbedrijf stelt zich niet garant voor de volledigheid en de juistheid van deze Informatie. U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht.

Deze informatie wordt aan u verstrekt op voorwaarde dat u, of enige andere persoon die deze informatie ontvangt, het belang ervan kan bepalen voor een specifiek doel alvorens het te gebruiken. In geen geval kan het uitgeversbedrijf aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie gesteld wordt, het gebruik dat ervan gemaakt wordt of het gebruik dat gemaakt wordt van een product waarnaar de informatie verwijst

Deze informatie mag niet beschouwd worden als aanbevelingen tot het gebruik van inlichtingen, producten, procedures, uitrustingen of formuleringen die strijdig zouden zijn met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd handelsmerk. Het uitgeversbedrijf wijst iedere expliciete of impliciete aansprakelijkheid af als het gebruik van deze Informatie strijdig mocht blijken met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd handelsmerk
Het uitgeversbedrijf verwerpt uitdrukkelijk iedere interpretatie die tot strekking heeft om de inhoud van haar site te beschouwen als aankoopaanbiedingen of aansporingen tot het verwerven van aandelen of andere al dan niet op de beurs genoteerde effecten van het uitgeversbedrijf.

Er wordt geen enkele expliciete of impliciete garantie verstrekt ten aanzien van de handelsaard van de verstrekte informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid hiervan voor een bepaald oogmerk, noch ten aanzien van de producten of diensten waarnaar in deze informatie verwezen wordt.

De op deze site aanwezige inlichtingen worden louter ter informatie gegeven. Ondanks alle inspanningen door de voor de site verantwoordelijke onderneming om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan het zijn dat er op de site onjuistheden en/of tikfouten staan. De voor de site verantwoordelijke onderneming behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar site op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden van de site en wet van toepassing

Het uitgeversbedrijf van de site kan op elk gewenst moment overgaan tot het actualiseren van de gebruiksvoorwaarden van de site. Derhalve verzoeken wij de gebruiker om regelmatig de laatste van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden van de site te raadplegen.

Deze gebruiksvoorwaarden van de site vallen onder het Belgisch recht en onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Brussel.

Deze internetsite werd gerealiseerd in samenwerking met :

Voor de technische realisatie van de site:

IO

Voor de inhoudelijke realisatie van de site:

AXA PARTNERS

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht is het Belgisch recht van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Alternatieve geschillenbeslechting (‘AGB’)

In geval van een geschil tussen u en AXA PARTNERS kunt u rechtstreeks contact opnemen met AXA PARTNERS, een gerechtelijke procedure aanspannen bij de bevoegde rechtbank of contact opnemen met de volgende instellingen:

Ombudsman des Assurances - Ombudsman van de verzekeringen

De ombudsman van de verzekeringen is bevoegd voor alle geschillen die een consument in de verzekeringssector aanhangig maakt.

De procedure is gratis. De procedure kan worden opgestart in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels. De procedure is niet bindend.

Adres:

De Meeûssquare 35

1000 Brussel

België

Gegevens

E-mail: info@ombudsman-insurance.be

Website: www.ombudsman-insurance.be 

Telefoon: +32 (2) 547 58 71

Fax: +32 (2) 547 59 75

 

Le Service de Médiation pour le Consommateur - Consumentenombudsdienst

De Consumentenombudsdienst is bevoegd voor alle geschillen die een consument aanhangig maakt wat betreft de levering van een goed of dienst.

De procedure is gratis. De procedure kan worden opgestart in het Frans, het Nederlands, het Duits of het Engels. De procedure is niet bindend.

Adres:

North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 1

1000 Brussel

België

 

Gegevens:

E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

Website: www.consumentenombudsdienst.be/nl

Telefoon: +32(2) 702 52 20

Fax: +32(2) 808 71 29

 

De volledige lijst van instellingen die bevoegd zijn voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Cookieverklaring 


1    COOKIES

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden). 

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese AXA PARTNERSstaten. 

AXA PARTNERS is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

 

2    DOEL EN NUT VAN COOKIES 

AXA PARTNERS wil elke bezoeker van het platform/de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies AXA PARTNERS gebruikt. Door het platform/de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen AXA PARTNERS om uw bezoek aan het platform/de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. 

Als u het platform/de website van AXA PARTNERS wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan AXA PARTNERS geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen. 

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan ons platform/onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. 

3    SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR AXA PARTNERS

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

  • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies: 

Deze cookies zijn nodig om het platform/de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

  • Niet-essentiële cookies: 

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om het platform/de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
o    Functionele cookies:
Deze cookies stellen het platform/de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
o    Analytische cookies:
Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons platform/onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door het platform/de website verplaatsen.
o    Targeting / advertising cookies:
Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via ons platform/onze website worden ingesteld. 
Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren. 

First Party Cookies:

Domeinnaam: axapartners.be

Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

_ga

Analytische cookies

2 jaar

_gat_UA-147557084-1

Performance cookies

1 minuut

_gid

Analytische cookies

1 sessie

_hjIncludedInSample

Analytische cookies

1 jaar

_hjid

Analytische cookies

1 jaar

Third party cookies:

Domeinnaam: Google.be

Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

1P_JAR

Analytisch en functioneel

1 week

Domeinnaam: LinkedIn.com

Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

JSESSIONID

 

Sessie

UserMatchHistory

Marketing/advertentie cookies

1 maand

bcookie

marketing/advertentie cookies

2 jaar

bscookie

marketing/advertentie cookies

2 jaar

li_oatml

marketing/advertentie cookies

1 maand

liap

Marketing/advertentie cookies

1 jaar

lidc

Marketing/advertentie cookies

24 uur

lissc

Marketing/advertentie cookies

9 maand

sl

Marketing/advertentie cookies

1 jaar

li_at

Marketing/advertentie cookies

1 jaar

lang

Marketing/advertentie cookies

Session

 

Domeinnaam: Hotjar.com

Naam cookie

Type cookie

Bewaarduur

_BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli17986

Analytische cookies

8 jaar

_BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17986

Analytische cookies

9 maand

_BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986

Analytische cookies

8 maand

_hjid

Analytische cookies

9 maand

_hjptid

Analytische cookies

Session

ajs_anonymous_id

Analytische cookies

9 maand

ajs_group_id

Analytische cookies

1 jaar

ajs_user_id

Analytische cookies

1 jaar


Neem kennis van ons Privacyverklaring voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door AXA PARTNERS.


4    BEHEER VAN DE COOKIES

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer
•    In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
•    Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
•    Klik op 'OK'.

Bij browser - Mozilla Firefox
•    Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op 'Opties'.
•    Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
•    Klik op 'OK'.

Bij browser - Google Chrome
•    Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
•    Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.
•    Klik op de optie ‘cookies’.
•    Selecteer nu 'Allow sites to save and read cookie data’.

Bij browser - Safari
•    Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
•    Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
•    Duid aan dat u cookies aanvaardt.

Als u het platform/de website van AXA PARTNERS wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren: 
Bij browser - Microsoft Internet Explorer
•    Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.
•    Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK.


Bij browser - Mozilla Firefox
•    Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.
•    Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Geschiedenis’.
•    Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
•    Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’.
•    Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.


Bij browser - Google Chrome
•    Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.
•    Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.
•    Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie ‘Instellingen voor content’.
•    Selecteer ‘Cookies’.
•    Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.


Bij browser - Safari
•    Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
•    Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
•    Duid aan dat u cookies niet aanvaardt. 
Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 

5    RECHTEN VAN DE BEZOEKERS 

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen:

-    Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.

-    Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

-    Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers vindt u ook in de Privacyverklaring. Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via DPO.bnl@axa-assistance.com. 
 

 

Belangenconflictbeleid

Inleiding

Bij de uitwerking van dit beleid handelt Inter Partner Assistance (hierna "AXA Assistance" genoemd) conform de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan het als verzekeringsmaatschappij gebonden is, in het bijzonder:

de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zoals gewijzigd bij de Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen;

het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft;

de Circulaire FSMA_2014_2 van 16/04/2014 betreffende de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector, gepubliceerd door de FSMA op 16 april 2014.

Conform deze wetgeving en reglementering zet AXA Assistance zich in om zijn producten en
diensten op een eerlijke, billijke en professionele manier op de markt te brengen, en dit in het belang van zijn cliënten.

Daarom wil AXA Assistance belangenconflicten vermijden en beheren, en meer bepaald de belangenconflicten die de belangen van een of meer van zijn cliënten kunnen schaden omdat ze strijdig zijn met de belangen van een verzekeringsbemiddelaar, andere cliënten, AXA Assistance zelf of een AXA Assistance-medewerker die als 'betrokken persoon' (zie definitie hierna) bekendstaat.

Dit document heeft als voorwerp de diverse identificatie- en beheersmaatregelen aangaande belangenconflicten die zich kunnen voordoen, te verduidelijken conform het KB inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels voor het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Definities

Voor de toepassing van dit document wordt verstaan onder:

'Advies': het verstrekken van persoonlijke aanbevelingen aan een cliënt op vraag van deze cliënt of op initiatief van AXA Assistance of een van de door AXA Assistance erkende makelaars of agenten, handelend in naam en voor rekening van AXA Assistance;

'Betrokken persoon': een persoon die deel uitmaakt van een van de volgende categorieën: (1) bestuurders en effectieve leiders van AXA Assistance; (2) personen die controle uitoefenen op AXA Assistance met betrekking tot het wetboek van vennootschappen; (3) personeelsleden van AXA Assistance, voor zover ze betrokken zijn bij de betreffende dienstverlening; (4) personen van wie de diensten ter beschikking worden gesteld van en gecontroleerd worden door AXA Assistance en die deelnemen aan het verstrekken van producten of diensten door AXA Assistance; (5) personen aan wie de diensten door AXA Assistance worden geoutsourcet;

'Contract': elk contract met betrekking tot een product of dienst;

'Dienst': elke activiteit uitgeoefend door (i) AXA Assistance of (ii) door AXA Assistance erkende makelaars of agenten, handelend in naam en voor rekening van AXA Assistance en die uit een van de volgende activiteiten bestaat: (1) het verstrekken van advies met betrekking tot een of meer verzekeringscontracten; (2) het voorstellen of aanbieden van een of meer verzekeringscontracten; (3) het uitvoeren van voorbereidende handelingen voor de afsluiting van een of meer verzekeringscontracten; (4) het afsluiten van een of meer 

verzekeringscontracten, (5) het bijdragen aan het beheer of de uitvoering van een of meer verzekeringscontracten.

'Cliënt': naargelang van het geval, de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde, ongeacht of ze potentieel of actueel zijn, van een overeenkomst;

'Product': elk verzekeringsproduct dat door AXA Assistance wordt aangeboden, geleverd of op de markt gebracht en dat behoort tot een van de volgende verzekeringstakken: Ongevallen (1a); Ziekte (2), Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel (3), Schade aan goederen (9), Algemene BA (13), Diverse geldelijke verliezen (16), Rechtsbijstand (17) en Hulpverlening (18);

Toepassingsgebied

In de zin van dit document verstaat men onder 'belangenconflict' een conflict dat vorm krijgt op een bepaald moment, wanneer er tegengestelde belangen tussen meerdere personen of entiteiten zijn, met een potentieel verlies voor de cliënt tot gevolg. Deze belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (niet-exhaustieve lijst):

AXA Assistance en zijn cliënten;

AXA Assistance en een andere maatschappij van de Groep;

verzekeraars onderling;

cliënten onderling;

medewerkers, afdelingen en entiteiten;

AXA Assistance en verzekeringsbemiddelaars.

Classificatie - De belangenconflicten zijn:

de potentiële belangenconflicten (die kunnen ontstaan, identificeerbaar en te beheren zijn);

de niet te beheren potentiële belangenconflicten (die kunnen ontstaan, identificeerbaar maar naar alle waarschijnlijkheid niet te beheren zijn);

de vastgestelde belangenconflicten, die niet vooraf werden geïdentificeerd maar zich waarschijnlijk wel kunnen voordoen ondanks de preventiemaatregelen;

de vastgestelde belangenconflicten die zich hebben voorgedaan ondanks de preventiemaatregelen.

Mogelijke bronnen - Een belangenconflict kan ontstaan uit (niet-exhaustieve lijst):

de creatie van een product of dienst;

de levering van een product of dienst;

een beleid of beslissing inzake aanvaarding of tarifering;

het beheer van schadegevallen;

de schade-expertise en -regeling;

advies aan de cliënt;

een commercieel of technisch beleid dat een invloed op de portefeuille heeft;

een beleid of een beslissing inzake provisionering.

De belangenconflicten die geen verband houden met het leveren van producten of diensten of die louter onder een interne dimensie vallen (zoals belangenconflicten tussen AXA Assistance en zijn werknemers of tussen AXA Assistance en zijn bestuurders) zijn niet geviseerd in dit document.

Wanneer in dit document sprake is van AXA Assistance, worden ook de betrokken personen bedoeld.

Dit beleid heeft slechts betrekking op de activiteiten van AXA Assistance die op het Belgisch grondgebied worden uitgeoefend. Dit beleid wordt eveneens toegepast door onze verbonden verzekeringsagent(en).

Beheer van belangenconflicten

AXA Assistance wil vermijden dat de belangenconflicten de belangen van de cliënten schaden. In dat opzicht zal AXA Assistance:

de potentiële belangenconflicten identificeren;

maatregelen uitwerken die bedoeld zijn om de potentiële conflicten en de procedures voor het beheer van conflicten die zich ondanks alles voordoen, te vermijden;

onmogelijk te voorkomen of te beheren belangenconflicten melden aan de cliënten;

onmogelijk te beheren belangenconflicten meedelen aan de cliënten;

elk van de vastgestelde belangenconflicten nauwkeurig registreren.

Indien er ondanks alle preventiemaatregelen, toch een belangenconflict opduikt (belangenconflict dat zich heeft voorgedaan), neemt AXA Assistance – vanaf de vaststelling ervan – alle nodige initiatieven die wettelijk en/of contractueel mogelijk zijn om het belangenconflict op te lossen.

Identificatie van potentiële belangenconflicten

De potentiële belangenconflicten worden door de Compliance Officer van AXA Assistance vooraf geïnventariseerd en in een centrale lijst genoteerd.

Deze lijst, die 'lijst van de potentiële belangenconflicten' wordt genoemd, wordt bijgewerkt naargelang van de evoluties:

in de organisatie van de onderneming en in de taken van de operationele entiteiten;

in de producten en de diensten die door AXA Assistance op de markt worden gebracht;

in de structuur van de Groep waartoe AXA Assistance behoort;

en in functie van de incidenten die zich werkelijk hebben voorgedaan.

Voor de uitvoering van de identificatie van de potentiële belangenconflicten, onderzoekt AXA Assistance eerst en vooral of er een of meerdere generische situaties bepaald door de wet van toepassing zijn, met andere woorden of AXA Assistance en/of een betrokken persoon:

een financiële winst kan boeken of een financieel verlies kan vermijden ten nadele van de cliënt;

een belang heeft bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte dienst of een namens de cliënt uitgevoerde tansactie, dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat;

een financiële of een andere drijfveer heeft om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten primeren op het belang van de cliënt in kwestie;

dezelfde activiteit of hetzelfde beroep uitoefent als de cliënt;

van een andere persoon dan de cliënt een voordeel ontvangt of zal ontvangen dat verband houdt met de aan de cliënt geleverde dienst, in de vorm van geld, goederen of diensten, in een andere vorm dan de commissie of de kosten die normaal voor deze dienst worden toegepast.

Om een aanvaardbare graad van zekerheid te bereiken over het feit dat alle potentiële belangenconflicten voldoende geïdentificeerd zijn, gaat AXA Assistance bovendien na of er al dan niet andere situaties bestaan die kunnen leiden tot een belangenconflict, rekening houdend met:

het feit dat AXA Assistance deel uitmaakt van een Groep;

de aard, de schaal en de complexiteit van de door de onderneming uitgeoefende activiteiten;

de specifieke taken van elke Directie of operationele entiteit.

De identificatie van de potentiële belangenconflicten is de verantwoordelijkheid de Compliance Officer. De analyse van de belangenconflicten gebeurt op een concrete wijze, waarbij men vermijdt om zich te baseren op algemene formuleringen of omschrijvingen met betrekking tot het beroep van verzekeraar of verzekeringsverrichtingen.

Maatregelen en procedures

De belangenconflicten worden voor elke afzonderlijke afdeling van AXA Assistance geëvalueerd en geanalyseerd.

Het centrale element in het beheer van belangenconflicten draait rond een preventieproces naar boven toe, bestaande uit de identificatie van de potentiële belangenconflicten (zie eerder) en een geschikte opleiding voor/communicatie met de betrokken medewerkers.

De andere maatregelen bestaan minstens, in voorkomend geval rekening houdend met de aard van het conflict, uit wat volgt:

Maatregelen ter beperking en ter controle van de uitwisseling en het gebruik van de informatie: het vermijden van het gebruik of de verspreiding binnen AXA Assistance van informatie die tot het ontstaan van belangenconflicten kan bijdragen;

Maatregelen bedoeld om de uitoefening van een ongepaste invloed te voorkomen: het verbieden of het beperken van de uitoefening door wie dan ook van een ongepaste invloed op de manier waarop een verbonden persoon een activiteit uitoefent of een dienst levert met betrekking tot de uitoefening van het beroep van verzekeraar;

Organisatorische maatregelen: ervoor zorgen dat potentiële belangenconflicten die hun oorsprong in de organisatie van de onderneming kunnen vinden, vermeden worden of dat hun gevolgen beperkt blijven; deze maatregelen worden bepaald in diverse documenten zoals het arbeidsreglement en arbeidsovereenkomsten, deontologische codes, het intern beleid enz.;

Maatregelen ter controle van de bezoldigingen en andere toegekende en ontvangen voordelen: vermijden dat de bezoldigingen en andere door AXA Assistance toegekende of ontvangen voordelen tot belangenconflicten leiden;

Maatregelen van onthouding: ervoor zorgen dat, wanneer er geen enkele bevredigende oplossing is om de belangen van de betrokken cliënten te vrijwaren en de kennisgeving van het conflict niet opportuun is, het product of de dienst niet wordt geleverd noch de verzekeringsverrichting wordt uitgevoerd.

De uitwerking van maatregelen bedoeld om belangenconflicten te voorkomen en te beheren is de verantwoordelijkheid van de Compliance Officer van de onderneming:  Oriane Matheu (oriane.matheu@axa-assistance.com).

Alle maatregelen die op die manier worden uitgewerkt, moeten ter goedkeuring aan de Effectieve Leiding van AXA Assistance worden voorgelegd.

Kennisgeving aan de cliënten van de niet te beheren belangenconflicten

Wanneer het redelijkerwijs verantwoord is om te denken dat de genomen beheersmaatregelen niet zullen volstaan om de belangen van de cliënten te vrijwaren, moeten de betrokken cliënten op de hoogte worden gebracht van de algemene aard en/of de bronnen van belangenconflicten.

De informatie moet worden meegedeeld vóór de levering van het product of vóór de uitoefening van de dienst waaraan een risico van belangenconflict is verbonden. De procedure van kennisgeving van niet te beheren belangenconflicten moet een uitzondering zijn en moet ter validering aan de Compliance Officer worden voorgelegd. Deze procedure mag geen vervanging zijn voor de uitwerking van maatregelen voor het beheer van belangenconflicten zoals hierboven geëist.

Nauwkeurige registratie van de vastgestelde belangenconflicten

De vastgestelde belangenconflicten die zich hebben voorgedaan moeten door de betrokken personen aan hun hiërarchie en aan de Compliance Officer worden gemeld. De gesignaleerde belangenconflicten worden genoteerd in het 'Centraal register van de belangenconflicten', dat wordt beheerd en regelmatig wordt bijgehouden door de Compliance Officer.

Voldoende opleiding van de betrokken personen

De invoering en de bestendiging van een compliancecultuur binnen AXA Assistance zijn essentieel. Om dit doel te bereiken en de belangenconflicten op een gepaste manier te beheren, moet erop worden toegezien dat alle betrokken personen de nodige opleidingen en ondersteuning krijgen voor een goed begrip van de concepten 'belangenconflict' en 'beleid van AXA Assistance inzake belangenconflicten'.

Implementatie van het beleid

De leiding van AXA Assistance neemt de nodige maatregelen voor de implementatie van dit beleid en voor het toezicht op de toepassing ervan. De efficiëntie van dit beleid en de uitvoeringsmaatregelen ervan worden regelmatig door de Compliance Officer geëvalueerd.

Goedkeuring

Dit beleid werd op 28/11/2014 goedgekeurd door het Executief Comité.

 

Klokkenluiders

De wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of het nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022, is in werking getreden op 15 februari 2023. De wet zet de bepalingen van de Europese Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019 om in Belgisch recht en beoogt een uniforme bescherming te bieden in de hele Europese Unie aan eenieder die te goeder trouw informatie meldt over een inbreuk of een poging tot inbreuk van nationale of Europese regelgeving (« klokkenluider »). Inbreuken die onder deze wet vallen, kunnen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd : alerte@ip-assistance.com ; of naar het volgende postadres:

Inter Partner Assistance
Afdeling Interne Audit (vertrouwelijk)
7 Regentlaan
1000 Brussel, België

Description
Algemene voorwaarden