Overslaan en naar de inhoud gaan

Top 3 risico's: gezondheid, klimaat, cyberrisico’s

Wie inzicht heeft in de risico’s en trends van morgen, blijft relevant voor zijn klanten. In haar jaarlijks ‘Future Risks Report’ analyseert AXA Group de wereldwijde perceptie van opkomende risico’s. We bevragen daarbij zowel experts als het grote publiek. Dat gezondheid nu topprioriteit is, zal u niet verbazen. Maar welke inzichten die voor uw organisatie van belang zijn, legt het onderzoek nog bloot?

afbeelding

Covid-19 hertekent risicolandschap

Covid-19 zorgde overal ter wereld voor betere bewustwording rond gezondheidsrisico’s. Maar de pandemie versnelt ook de opkomst van andere dreigingen.

  • Cyberrisico’s zijn in opmars door toegenomen e-commerce, online communicatie en telewerk.
  • Mentale problemen worden getriggerd door het sociaal isolement en de financiële onzekerheid (met een verdrievoudiging van het aantal Europeanen dat zich slecht voelt).
  • De geopolitieke instabiliteit zwelt aan en er zijn meer lokale spanningen door groeiende economische en sociale ongelijkheid.
  • Staatsschulden scheren ongezien hoge toppen, terwijl de economie sputtert omdat gezinnen uit onzekerheid minder uitgeven.

Al deze dreigingen zijn op het eerste gezicht minder acuut dan het gezondheidsrisico, maar daarom niet minder ernstig. Ze zijn bovendien sterk aan elkaar gelinkt en complexer dan ooit. Stuk voor stuk kunnen ze uitgroeien tot de volgende crisis, zeker als ze overschaduwd worden door de strijd tegen Covid-19. Alarmerend is bijvoorbeeld het feit dat risico-experts overal ter wereld (behalve Europa) het klimaatrisico dit jaar als minder prioritair beschouwen dan vorig jaar.

Top 10 van opkomende risico’s

De ondervraagde experts zetten pandemieën en infectieziektes, klimaatverandering en cyberrisico’s in de top 3 van meest bedreigende risico’s. De man in de straat ligt het meest wakker van zijn gezondheid en zijn cyberveiligheid.

  • Pandemieën en infectieziektes topprioriteit. Ze vormen volgens risico-experts dé grootste bedreiging voor onze samenleving voor de komende 5 à 10 jaar. Ook het grote publiek voelt dat zo aan. Het gevaar bestaat dat door de focus op Covid-19 andere gezondheidsissues minder aandacht krijgen. Terwijl antibioticaresistentie en supervirussen bijvoorbeeld de kiem voor een volgende globale gezondheidscrisis in zich dragen.
  • Hoogste staat van paraatheid voor cyberrisico’s. Zowel experts als burgers schatten het cyberrisico hoog in. Met de snelle shift naar online business en e-commerce, steeg het aantal cyberaanvallen de afgelopen maanden ook effectief. Cybercriminelen maakten handig gebruik van de groeiende ongerustheid rond Covid-19 om mensen te misleiden, met tot gevolg een stijging van het aantal phishing-mails met 600%1 tussen februari en maart 2020. De vatbaarheid voor cyberrisico’s wordt in de hand gewerkt doordat bij telewerk en afstandsonderwijs vaker persoonlijke toestellen met een lagere cyberbeveiliging worden gebruikt.
  • Mentale gezondheid kandidaat voor wereldwijde crisis. Mentale problemen blijven nu nog ietwat onder de radar van risico-experts, maar groeien in de nasleep van Covid-19 mogelijk uit tot dreiging nummer één. De Verenigde Naties voorspellen dat de pandemie het aantal depressies en zelfdodingen fors zou kunnen doen toenemen, met als gevolg een wereldwijde mentale-gezondheidscrisis die kinderen, jongeren en gezondheidswerkers treft2. 58% van de ondervraagde personen geeft aan dat de opkomende risico’s inderdaad een impact hebben of zullen hebben op hun mentale gezondheid. Het trauma van de ziekte, het sociaal isolement en de economische onzekerheid leiden nu al tot meer angst en depressies.

    Overheidsinvesteringen in preventie en behandeling van mentale problemen houden echter geen gelijke tred met de noden. Landen spenderen gemiddeld slechts 2% van hun gezondheidsbudget aan mentale gezondheid3. 81% van de risico-experts gelooft dan ook niet dat overheden voldoende voorbereid zijn op de opkomst van mentale gezondheidsproblemen.
Top 10 emerging risks
Vulnerable

Driekwart van de Belgen voelt zich kwetsbaar

Bijna drie op de vier personen hebben het gevoel vandaag kwetsbaarder te zijn dan pakweg vijf of tien jaar geleden. Angst en risicovermijding remmen hen in hun consumptie, hun gedrag en hun beslissingen. Zo zegt 81% dat de risicodreiging hun reisplannen beïnvloedt.

Voor veel organisaties lijkt het op het eerste gezicht moeilijk om in deze fel gewijzigde omstandigheden relevant te blijven voor klanten. Wij geloven echter dat het ook perspectieven opent om meer dan ooit pertinente oplossingen te bieden en positieve klantbelevingen te creëren. Organisaties die daarin slagen en zo gemoedsrust en vertrouwen wekken, zullen veerkrachtiger opstaan.

Lees hier bijvoorbeeld hoe Sunweb Group virtuele doktersraadplegingen als in-appservice aanbiedt aan haar reizigers. Of hoe een 24/7-hotline psychologische begeleiding kan bieden bij cyberpesten.

Meer weten? Download het Future Risk Rapport 2020 met inzichten over opkomende risico’s en verzekeringstrends.

Hebt u vragen? Contacteer ons en ontdek hoe u uw klanten relevante bijstand en tools kunt aanbieden waarmee zij vol vertrouwen bestaande en nieuwe dreigingen het hoofd bieden.

 

 

1 Infosecurity, COVID-19 drives phishing emails up 667% in under a month, 26 maart 2020
2 World Economic Forum, U.N. warns of global mental health crisis due to COVID-19 pandemic, 14 mei 2020
3 United Nations, COVID-19 and the Need for Action on Mental Health, 13 mei 2020
Deel dit artikel