Overslaan en naar de inhoud gaan

Mentale problemen nemen toe, maar 3 op de 4 Belgen zochten nog nooit psychologische hulp

Het aantal Belgen dat zich mentaal niet goed voelt, is verdrievoudigd sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie. Vooral jonge mensen hebben het moeilijk. Toch is de Belg minder dan andere Europeanen geneigd om professionele hulp te zoeken. 31% zegt geen psychologische bijstand te kunnen betalen. 44% weet niet dat er ook online oplossingen bestaan.

afbeelding

Controle kwijt

7% van de Belgische bevolking kampte al voor COVID-19 met ernstige mentale problemen, gaande van verdriet en angst tot depressie en paniekaanvallen. Tijdens de pandemie verdrievoudigde het aantal personen dat zich (zeer) slecht voelt. Sommigen kregen voor het eerst te maken met mentale issues, bij anderen verergerden de bestaande problemen. 42% van de personen wier mentale toestand al ernstig was vóór COVID-19, kreeg door de pandemie het gevoel ‘de controle over het leven te verliezen’.

Wat beïnvloedt onze mentale gezondheid?

Verschillende factoren tasten onze mentale gezondheid aan tijdens de crisis, de ene factor al wat meer dan de andere.

  • Sterke banden blijken cruciaal om de crisis het hoofd te bieden. Of we ons wel of net niet tegen de situatie opgewassen voelen, hangt in grote mate af van de contacten die we al dan niet mogen hebben met de mensen die ons het dierbaarst zijn. Ook opvallend: mensen die tijdens de crisis voor iemand zorgen, zien de toekomst positiever tegemoet (74% tegenover 34%), staan meer open voor mentale gezondheid en reflecteren ook vaker over hun eigen welbevinden.
  • Werkgerelateerde stress stijgt bij thuiswerkers. Van de respondenten die nog werk hadden en thuis hun job met hun privéleven trachtten te combineren, had 62% meer last van stress en 81% vond zijn gemoedstoestand belabberd. Bij respondenten die tegelijk voor hun kinderen moesten zorgen, lagen deze cijfers nog hoger.
  • Financiële kopzorgen wegen op het mentaal welzijn. 31% van de respondenten zat (tijdelijk) zonder werk, 37% maakte gewag van een verslechterde financiële situatie. Er tekent zich een duidelijk verband af tussen mentale gezondheid en financiële stabiliteit. Zo zegt de helft van de respondenten die zich (heel) slecht voelen, dat ze er financieel op achteruitgegaan zijn.
  • Jongeren krijgen het lastig. De oudere bevolking blijkt het veerkrachtigst tijdens deze crisis. Ze hebben minder last van angsten en depressie, wellicht omdat hun dagelijkse routines minder op hun kop gezet zijn en zij de hele situatie beter kunnen relativeren. 28% van de 18- tot 24-jarigen daarentegen gaf aan het mentaal moeilijker te hebben op het moment dat hogescholen en universiteiten sloten en jobkansen afnamen. Senioren scoren sowieso gemiddeld hoger op mentale gezondheid (8,2 op 10) dan hun jongere landgenoten (7,3 op 10). Dat blijkt uit een onderzoek van AXA Partners tijdens de zomer van 2020.
mental health _ 03

Zware maatschappelijke impact

De impact van mentale problemen gaat verder dan het individu. Ze hebben ook zware gevolgen voor de getroffen gezinnen en zijn de oorzaak van sociale complicaties. Er wordt bovendien een hoge economische prijs voor betaald. Zo zijn psychische aandoeningen verantwoordelijk voor de helft van het langdurig ziekteverzuim in Europa. De financiële impact van psychische aandoeningen op de economie in de Europese Unie wordt op maar liefst 600 miljard euro geschat.

Barrières voor professionele hulp

Ondanks de grote impact op individu, gezin en maatschappij, zoekt slechts 1 op de 4 Belgen professionele hulp bij mentale problemen. Dit kan te maken hebben met het stigma dat nog steeds op het onderwerp rust, maar ook met financiële barrières. Zo geeft 31% van de Belgen aan zich geen psychologische bijstand te kunnen veroorloven. Ook onwetendheid over de mogelijkheden van bijvoorbeeld online hulp speelt een rol. 44% van de Belgische respondenten weet niet dat er ook digitale oplossingen bestaan om snel en gemakkelijk een gesprek te krijgen met een psycholoog.

Een lichtpunt is wel dat 60% van de ondervraagden hun mening over mentale gezondheid hebben bijgesteld naar aanleiding van COVID-19. 70% toont begrip voor mensen die psychologische hulp zoeken. Een signaal dat het taboe rond mentale gezondheid stilaan doorbroken wordt.

Psychologische bijstand via Teleconsultatie

Mentale gezondheid heeft een grote impact op de samenleving. Daarom nemen steeds meer werkgevers en organisaties hun verantwoordelijkheid op in het bespreekbaar en toegankelijk maken van preventieve en eerstelijns psychologische hulp - ook voor hun klanten.

Samen met een Belgische verzekeraar biedt AXA Partners Benelux online psychologische bijstand aan als extra klantenservice. Klanten hebben 24/7 eenvoudig, snel en comfortabel toegang tot psychologische gezondheidszorg. Daarmee spelen we in op een duidelijk groeiende behoefte bij klanten.

metal health _ 04

Het proefproject van drie maanden breit een logisch vervolg aan de succesvolle lancering in 2019 van een platform voor medische videoconsultaties. Voor de coronacrisis al bleken 64% van de Belgen open te staan voor een online artsconsult. Tijdens COVID-19 maakten duizenden Belgen er effectief gebruik van.

Het momentum is daar om online medische en psychologische bijstand via onze whitelabeling-aanpak naadloos in uw productaanbod te integreren en voor uw klanten relevante meerwaarde te creëren.

Wilt u meer informatie over online psychologische bijstand? Neem gerust contact met ons op.

KADERSTUK

De bevindingen in dit artikel zijn het resultaat van een pan-Europese marktstudie door InSites Consulting in opdracht van AXA Group. Het onderzoek vond in juni van dit jaar online plaats in België, Frankrijk, Duitsland, Italië , Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland en peilde bij 5.800 respondenten hoe de COVID-19-pandemie hun mentale gezondheid beïnvloedde. 600 Belgen deden mee aan het onderzoek.
Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

Deel dit artikel