Overslaan en naar de inhoud gaan

Cyberpesten vervijfvoudigde in één jaar

Ouders zoeken oplossingen om hun kinderen te beschermen. Cyberpesten wordt een alsmaar groter probleem. Op één jaar tijd vervijfvoudigde het aantal kinderen dat er slachtoffer van werd, blijkt uit onderzoek van AXA Partners. Meer dan ooit is het cruciaal om kinderen te informeren over de online gevaren en hen op te vangen als het fout gaat. Ouders zijn daarbij vragende partij voor ondersteuning en advies. Organisaties die zo’n assistentie aanbieden, creëren meteen een extra touchpoint met deze doelgroep.

afbeelding

1 op 5 kinderen slachtoffer van cyberpesten

Van het internet een veiligere plek maken voor kinderen en jongeren. Dat is meer dan ooit een dringende noodzaak. Uit een onafhankelijk onderzoek van AXA Partners blijkt immers dat maar liefst 1 op de 5 kinderen slachtoffer wordt van cyberpesten. Dat is een onrustwekkende stijging in vergelijking met 2019, toen amper 4% van de ouders aangaf dat hun kind ermee te maken kreeg. Ouders wier kind er nog niet mee in aanraking kwam, houden hun hart vast: 59% vreest dat het ook hun kind zaloverkomen.

Impact cyberpesten is groot

Dat ouders bezorgd zijn, is meer dan terecht. Cyberpesten en online grensoverschrijdend gedrag hebben een niet te onderschatten impact op het leven en mentale welzijn van hun kinderen. Slachtoffers ervan gaan twijfelen aan zichzelf, voelen zich eenzaam en gestresseerd. Ze kunnen zelfs lichamelijke klachten, en - op langere termijn-  angsten en depressies ervaren. Het pestgedrag uit zich als beledigingen of scheldpartijen, het ongevraagd outen van gevoelige informatie, of als flaming: elkaar opjutten om  iemand te viseren.  Populaire media als Facebook, Instagram, Tik Tok, maar ook gamechats zijn er dankbare kanalen voor.  Zich ervoor afschermen, lukt jongeren dus vaak niet. En soms gebeuren pestaanvallen directer, via e-mail, sms of berichtenapps.  

22 procent van de Belgische ouders geeft aan dat hun kind reeds slachtoffer was van cyberpesten

Minder ouders praten over online gedrag

Jammer genoeg komt het onderwerp niet snel ter sprake binnen gezinnen. Als ouders het online gedrag al aankaarten, hebben ze het vooral over foto’s die hun kinderen op sociale media delen (55%), het aantal uur dat ze online zijn (50%) en over online privacy (49%).  Slechts 64% van de ouders voeren dit soort gesprekken, terwijl dat er in 2019 nog  8 op 10 waren.  En waar 48% van de ouders in 2019 hun kind op sociale media volgden, zijn dat er nu slechts 3 op de 10:  een fikse daling van 14%.

Viviane Schepens van AXA Partners:: ‘De balans vinden is soms moeilijk. Natuurlijk wil je als ouder de privacy van je kind respecteren. Toch is het belangrijk om hen te informeren over de online gevaren en hen te begeleiden in hun online gedrag, zeker als het gaat om sociale media.’
 

6 op 10 ouders praten met hun kinderen over online gedrag

Ouders zoeken bondgenoten

Slechts 36% van de ouders praat met hun kind specifiek over cyberpesten, al is dit wel een lichte stijging (2%) in vergelijking met 2019. Maar het onderwerp blijft moeilijk. Ouders voelen zich misschien dom als het gaat over de internetactiviteiten van hun kinderen. Zij zijn minder vertrouwd met de technologie, de forums en de chatrooms waarop hun kinderen actief zijn. Toch kunnen zij, als volwassen vertrouwenspersoon, jongeren helpen om valstrikken of grensoverschrijdend online gedrag te herkennen en te vermijden.  Maar daarbij kunnen zij  best advies, inzicht en een helpende hand gebruiken.  Scholen zouden hier bijvoorbeeld een cruciale rol kunnen spelen. Ook dat komt duidelijk uit het onderzoek van AXA Partners naar voren. 

Guy Serdobbel van AXA Partners: “Ouders zijn ervan overtuigd dat hun kinderen beter geïnformeerd moeten worden over de gevaren van cyberpesten. Maar ze kunnen daarbij hulp gebruiken. Zo zouden ook de scholen cyberveiligheid in hun lessen moeten opnemen. Dat gebeurt volgens de helft van de ondervraagde ouders nog veel te weinig. ” 

 

Support en extra touchpoint 

En wat als het fout gaat ? Een snelle interventie en goede opvang  maken dan het grote verschil om de mentale schade voor het gepeste kind in te perken. Daarom ontwikkelde AXA Partners de Privacy Assist-service die organisaties modulair in hun aanbod kunnen integreren - als extra service aan een creditcard gekoppeld, als onderdeel van een groepsverzekering, of van een garantieverzekering voor een mobiele telefoon. Bij het minste alarm of de kleinste bezorgdheid, kunnen ouders deze 24/7- hulplijn bellen. Een team specialisten analyseert de situatie, geeft meteen praktische support of formuleert een plan van aanpak om het online pesten tegen te gaan.  Daarnaast vangt een erkende dienstverlener het gepeste kind psychologisch op.  

Wil u hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

*Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in samenwerking met FINN in opdracht van AXA Partners tussen 16 juli 2020 en 23 juli 2020 bij 1.000 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Belgen bedraagt 3,02%.

4 op 10 ouders grijpen soms in in de online activiteit van hun kinderen

Download de onepager

Deel dit artikel