Overslaan en naar de inhoud gaan

Bent u klaar voor de wereld van 2040?

Als veranderingen plaatsvinden, gaat het vaak heel snel. Denk aan de Covid-pandemie. We kunnen anticiperen en tijdig de juiste strategische keuzes maken door te begrijpen welke kansen en risico’s bepaalde toekomstscenario’s inhouden.

afbeelding

Op basis van huidige trends brengt het AXA Foresight Report ‘2040 - Exploring society’s future challenges’ daarom de scenario’s in kaart die voor de komende twintig jaren aannemelijk tot zeer waarschijnlijk zijn op het vlak van klimaat, socio-economie en gezondheid. Dit is waar u als bedrijf rekening mee moet houden.

Klimaat: van ‘business as usual’ tot een nieuwe economie

Er is een groeiende bereidheid om de menselijke impact op de klimaatverandering te verkleinen. Of we snel genoeg naar een groenere toekomst zullen evolueren, zal afhangen van twee factoren, namelijk de internationale samenwerking en de economische groei. Drie mogelijke scenario’s tekenen zich af voor 2040. Dat van de duurzame groei, waarbij economische voortuitgang hand in hand gaat met massale investeringen in nieuwe, groene technologieën. Of het scenario van ‘business as usual’, waarbij internationale klimaatsamenwerking faalt en landen zich op hun eigen economische groei concentreren. Het derde scenario is dat van de donuteconomie, met een wereld die de ratrace naar economische groei als schadelijk beschouwt, resoluut kiest voor een nieuw economisch model dat de grenzen van de natuurlijke rijkdommen respecteert en radicaal actie onderneemt om het milieu te beschermen.

Socio-economie: van politieke malaise tot radicale verandering

De afgelopen decennia is de socio-economische ongelijkheid toegenomen. Dit leidt overal ter wereld tot protesten voor gelijke rechten en een herverdeling van de rijkdommen. Welke richting gaat dit uit over twintig jaar? Opnieuw zijn drie scenario’s mogelijk. Ofwel stevenen we af op een politiek falen waarbij de sociaal-economische vooruitgang van de afgelopen jaren zal worden tenietgedaan, de politieke spanning tussen landen stijgt en er van samenwerking nauwelijks nog sprake is. Ofwel zal de politiek zich bewust zijn van de stijgende spanningen, maar niet in staat blijken er iets aan te doen. Met als gevolg dat het vertrouwen in de politiek verder afbrokkelt. Het derde scenario ten slotte is dat van de radicale omslag: de systemische risico’s die gepaard gingen met de instabiliteit in de jaren twintig van deze eeuw, zullen in 2040 hebben geleid tot een sterker engagement van de publieke en private sector en tot ingrijpende politieke en institutionele verandering.

Gezondheid: van tech zorg tot ‘patiënten eerst’

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is de gezondheidszorg er met grote sprongen op vooruit gegaan. Technologie heeft de behandelingsmogelijkheden uitgebreid, kosten gedrukt en de gezondheidszorg toegankelijker gemaakt. Maar zal tech-based gezondheidszorg blijven groeien? En zullen mensen voldoende vertrouwen hebben in het gezondheidszorgsysteem om persoonlijke data te delen of lifestyle advies op te volgen? Deze factoren zullen bepalen welk van de volgende drie toekomstscenario’s werkelijkheid wordt. Misschien zullen mensen in 2040 een heilig vertrouwen hebben in technologie en zal deze de gezondheidszorg zo goed als volledig hebben overgenomen. Zorg van mens tot mens verdwijnt naar de achtergrond terwijl de focus ligt op efficiëntie en preventie. Het kan ook zijn dat het vertrouwen in de technologie een deuk krijgt. Dat men ze vaker als een bedreiging ziet en als de oorzaak van vervreemding. Er krijgen in dit scenario ook ethische vragen de bovenhand. In een derde scenario heeft de technologie in 2040 de toegang tot en de efficiëntie van de gezondheidszorg nog aanzienlijk verbeterd, maar blijft de relatie tussen patiënt en arts sterk. Gezondheidszorg is een verhaal van samenwerken geworden ‒ denk aan gezondheidshubs die zoals een vluchtleidingscentrum real time gezondheidsdata van patiënten verzamelen om vroegtijdig mogelijke problemen op te sporen. Ten slotte nemen patiënten in dit derde scenario hun gezondheid meer zelf in handen.

Onderliggende tendensen om rekening mee te houden

Naast de hoofdtrends die zich aftekenen op het vlak van klimaat, socio-economie en gezondheidszorg, manifesteren zich onderliggend nog enkele tendensen die het pad voor de toekomst mee kunnen bepalen. Zo dient rekening gehouden te worden met geopolitieke risico’s en opkomende risico’s zoals desinformatie, mentale gezondheidsissues en cyberrisico’s.

Anticiperen op verandering

Hoewel niemand de toekomst kan voorspellen, is het niet ondenkbaar dat in 2040 de klimaatverandering een ontnuchterende impact op ons dagelijks leven zal hebben, dat ongelijkheid de globalisering zal dreigen terug te draaien en dat gezondheidszorg aangedreven zal worden door nieuwe technologieën. Strategische prognoses zijn bedoeld om te anticiperen op deze veranderingen en voorbereid te zijn op alle mogelijke toekomstscenario’s. Hoe bereidt uw organisatie zich voor?

 

Wilt u dieper ingaan op de uitdagingen van de toekomst? Wij willen graag met u van gedachten wisselen en oplossingen bedenken.

Deel dit artikel