Overslaan en naar de inhoud gaan

10 dingen die je misschien niet weet over de geestelijke gezondheid

Een geestelijke gezondheidskwestie kan iedereen overkomen, ongeacht leeftijd, ras en economische klasse. Toch worden er meer en meer mentale gezondheisproblemen opgemerkt de voorbije jaren, onder andere door de invloed van demografische factoren, sociale status of de levensstijl. Maar kent u de volgende 10 minder bekende feiten over het geestelijk welzijn al?

afbeelding

1/ De meerderheid van de problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid kunnen op korte termijn al aangepakt en verholpen worden.

Terwijl de geestelijke gezondheid meestal wordt geassocieerd met ernstige geestelijke aandoeningen, verwijst de term naar een spectrum dat gaat van een goede gezondheid tot ernstige ziekten en wordt deze door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als:

Quote: "een staat van welzijn waarin een individu zich bewust is van zijn of haar eigen capaciteiten".

 Het grootste deel van de geestelijke gezondheidsproblemen is in feite niet ernstig en langdurig, maar eerder mild tot matig en kortstondig. De wereldwijde prevalentiecijfers laten zien dat depressies naar schatting 300 miljoen mensen wereldwijd treffen en dat angststoornissen bijna 4% van de wereldbevolking betreffen. Deze twee aandoeningen vormen het grootste deel van de geestelijke gezondheidsproblemen.

 

2/ In 2050 zullen naar verwachting ongeveer 152 miljoen mensen lijden aan een of andere vorm van dementie, waarvan 68% in landen met een laag of gemiddeld inkomen. De jaarlijkse kosten van dementie zullen naar verwachting al in 2030 oplopen tot 2 biljoen dollar.

Er wordt een patiënt om de 3 seconden wereldwijd gediagnosticeerd met dementieverschijnselen zoals onder ondere

 •         Geheugenverlies
 •          Desoriëntatie
 •      Grillig gedrag
 •      Moeilijkheden met dagelijkse taken
 •         Taalconsistentie

 waarbij de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende oorzaak is. Dit vertaalt zich wereldwijd in bijna 10 miljoen nieuwe gevallen per jaar, wat neerkomt op meer dan 50 miljoen getroffen patiënten.

geestelijke gezondheid

3/ "Eco-angst" is reëel en groeit, en vooral jongeren worden erdoor getroffen.

In 2019 beschouwde 68% van de wereldbevolking de klimaatverandering als een grote bedreiging. Velen voelen zich hulpeloos en zelfs wanhopig over de visie van een onherstelbare vernietiging van het milieu en de gevolgen daarvan voor hun toekomst en die van de volgende generaties. Dit wordt "eco-angst" genoemd. Vooral de jeugd lijkt eronder te lijden te hebben: 40% van de 16-24-jarigen in het Verenigd Koninkrijk zegt zich zorgen te maken over de situatie, tegenover 29% van de totale bevolking.

4/ Er is een genderdifferentiatie in de prevalentie van psychische aandoeningen. 

Uit de cijfers blijkt dat depressie, angst, eet- en bipolaire stoornissen gemiddeld vaker voorkomen bij vrouwen, terwijl schizofrenie en drugsgebruikstoornissen meestal vaker voorkomen bij mannen. Bij vrouwen kunnen sommige aandoeningen worden veroorzaakt door de bevalling, vroeg moederschap en door de "dubbele last" van onbetaald huishoudelijke arbeid. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld ondervindt een op de vijf vrouwen geestelijke gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap of in het eerste jaar na de bevalling.

mentaal welzijn zwangere vrouw
mentaal welzijn klimaat

5/ Een dieet heeft op meerdere manieren invloed op de geestelijke gezondheid.

Het is al lang bekend dat de gemoedstoestand van mensen invloed heeft op hun eetgedrag. Omgekeerd is er steeds meer bewijs dat voedsel niet alleen invloed heeft op het welzijn, maar ook op de prevalentie van sommige geestesziekten (depressie, Alzheimer, etc.). Zo hebben bevolkingen die een mediterraan dieet volgen een 33% lager risico op depressies en kan het Washoku Japanse dieet het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer met 36% verlagen.

De microbiota van de darm lijkt ook een rol te spelen, omdat deze via de darm-hersenas ons welzijn en de gezondheid van de geest beïnvloedt. Een gebrek aan een specifieke bacterie kan bijvoorbeeld gelinkt worden met depressieve symptomen.

6/ Slaaptekort maakt depressies wakker, in samenlevingen waar mensen over het algemeen minder slapen.

Met de moderne leefgewoonten wordt de tijd die mensen aan de slaap besteden steeds kleiner. Een studie uit 2019 toont aan dat de Franse bevolking gemiddeld niet meer dan 6 uur en 42 minuten per dag slaapt. Tot 35,9% van de bevolking slaapt zelfs minder dan 6 uur. Wereldwijd stijgt het aandeel van de "kleine slapers" met een slaaptekort.

De slaap is bepalend voor de algemene gezondheid en het welzijn. Slaaptekort wordt in verband gebracht met veel chronische ziekten en aandoeningen zoals diabetes type 2, hartziekten, zwaarlijvigheid en depressie.

mentale gezondheid dieet
slaap en mentale gezondheid

7/ Ongeveer de helft van alle gevallen van geestesziekte begint op de leeftijd van 14 jaar, en 75% van de gevallen ontwikkelt zich voor de leeftijd van 25 jaar.

Volgens schattingen lijdt 10% van de kinderen en tieners aan een klinisch gediagnosticeerde geestesziekte die een van de belangrijkste oorzaken is van invaliditeit bij jongeren. Ongeveer de helft van alle gevallen begint op 14-jarige leeftijd. Gezien de ernstige gevolgen op volwassen leeftijd en de positieve resultaten van een vroege behandeling, is het aanpakken van geestesziekten bij jongeren dus van cruciaal belang om hun beter te kunnen voorzien in het levensonderhoud.

8/ Er is een sterke correlatie tussen sociale status en de ontwikkeling van veel voorkomende psychische aandoeningen.

Studies tonen aan dat hoe ongelijker de samenlevingen zijn, hoe groter de kans is dat ze te maken krijgen met een breed scala aan gezondheidsproblemen

 •  Afhankelijkheidsgewoonten;
 • Chronische ziekten;
 • Isolement

 en ook met sociale problemen

 • een lagere levensverwachting;
 • een hogere kindersterfte;
 • slechte onderwijsprestaties;
 • een lagere sociale mobiliteit;
 • een toename van geweld.

De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg is sterk afhankelijk van het economische ontwikkelingsniveau van een land, zodat de inkomensverschillen ook leiden tot een groter aantal onbehandelde geestelijke stoornissen. Terwijl 35% tot 50% van de patiënten met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen in landen met een hoog inkomen geen behandeling krijgen, stijgen deze aantallen in landen met een laag inkomen tot een minimum van 76%: de sociale cohesie heeft rechtstreeks invloed op geestesziekten.

mentale gezondheid en sociale media
mentale gezondheid en work overload
mentale gezondheid

9/ Burnout kan elk jaar 190 miljard dollar extra kosten voor de gezondheidszorg.

Nu de gevolgen van stress voor de gezondheid steeds meer worden erkend, zijn de werkomstandigheden het onderwerp van nauwlettend toezicht geworden.

 •  Burnout (fysieke of mentale uitputting);
 • Boreout (verveling als gevolg van mentale onderbelasting);
 • Brownout (uittreding als gevolg van verlies van betekenis)

zijn psychische aandoeningen die rechtstreeks verband houden met de werkplek. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft burn-out geclassificeerd als een klinisch syndroom als gevolg van chronische stress op de werkplek. Dit kan de eerste stap zijn voordat het volledig wordt erkend als een beroeps- en werkgerelateerde ziekte. Het stigma rond burn-out wordt geleidelijk aan afgezwakt en de prevalentie ervan wordt nu in alle geledingen van de samenleving gemeld.

 

10/ Uw Instagram-account kan schadelijk zijn voor uw geestelijke gezondheid.

Terwijl de moderne wereld verondersteld wordt steeds opener en meer verbonden te zijn, blijft het gevoel van eenzaamheid bestaan. Sociaal isolement - als een toestand van bijna of volledig gebrek aan contact tussen een individu en de maatschappij - werkt als een bijzonder belangrijke katalysator in het verhogen van het risico op psychische stoornissen.

In tegenstelling tot de belofte die in eerste instantie door de grote sociale platforms werd ingelost, kunnen sociale media het gevoel van eenzaamheid verergeren in plaats van nieuwe vrienden aan te bieden: volgens een studie was er voor elke 10% toename van negatieve ervaringen op sociale media een toename van 13% in eenzaamheid. Bovendien is de bevolking onder de 25 jaar door hun intensieve gebruik van sociale media vatbaarder voor sociaal isolement, cyberpesten en terugtrekking.

Bijstand voor uw werknemers of klanten?

Een preventieve aanpak dankzij het Mental Health Offer van AXA Partners. Psychologische, maar ook rechtsbijstand in gevallen van nood of de nodige coaching wanneer nodig, alles om de mentale welzijn van uw klanten of werknemers gezond te houden.

* origineel artikel van AXA group

Deel dit artikel