Overslaan en naar de inhoud gaan

Argenta kiest voor waardengedreven duurzaamheid

Hoe ver ga je als bedrijf met je duurzaamheidsbeleid en hoe zorg je ervoor dat het niet in greenwashing verglijdt? Stéphanie Dangreau, manager Sustainability bij Argenta, vertelt waarom de bank-verzekeraar zijn duurzaamheidsambities heeft gelinkt aan zijn purpose en hoe dat heel concrete acties oplevert.

afbeelding

Eerst en vooral, wat verstaat Argenta precies onder duurzaamheid? Want het is een zeer ruim begrip.

“Oorspronkelijk hadden we ons duurzaamheidsbeleid gestoeld op de drie klassieke “ESG”-pijlers Milieu, Maatschappij en Governance. Maar dat voelde niet concreet en herkenbaar genoeg aan om onze medewerkers en kantoren voldoende aan te spreken en te engageren. Samen met onze stakeholders hebben we daarom op een bepaald moment onze duurzaamheidsfocus scherper gesteld, vertrekkende vanuit de eigenheid en purpose van onze organisatie. Kijk, in een productiebedrijf is het vrij duidelijk waar in de keten je duurzamer kan werken. Bij een bank lijkt dat op het eerste zicht moeilijker, minder tastbaar. Maar wanneer je geld, onder de vorm van spaargeld en verzekeringspremies, als je product gaat beschouwen, wordt het opeens wel een heel krachtige hefboom in grote maatschappelijke thema’s. Elke euro van elke klant kan je inzetten voor iets goeds of iets slechts. Die keuze kan je als bank-verzekeraar heel bewust maken. En Argenta neemt zijn verantwoordelijkheid op, zonder compromis. Daarbij rekenen we ook op organisaties als Inter Partner Assistance, dat ons nu al helpt met het beschermen en weerbaar maken van klanten tegen onveiligheid, zoals cybercriminaliteit en fraude. Het maakt ons fier dat we met onze specifieke business en op onze heel eigen manier wel degelijk kunnen bijdragen aan de duurzame transitie.”

Wat zijn de grote lijnen van de duurzaamheidsambities van Argenta?

“Ons duurzaamheidsbeleid is geënt op wat van oudsher onze drijfveren zijn. Onze doelstellingen op dat vlak leunen nauw aan bij onze basisfilosofie en kernwaarden: dichtbij, ondernemend, pragmatisch en eenvoudig. Er zijn drie grote uitdagingen waarin we als bank-verzekeraar in deze volatiele wereld een onverzettelijke verantwoordelijkheid willen opnemen tegenover onze klanten, medewerkers en de maatschappij. Onze acties spitsen zich toe op: 1. het tackelen van de impact van de klimaatverandering; 2. het wegwerken van financiële en digitale ongeletterdheid ten voordele van meer sociale rechtvaardigheid en gelijkheid en 3. het beschermen en weerbaar maken van klanten tegen onveiligheid, zoals cybercriminaliteit en fraude.”

Waarom vinden jullie duurzaam ondernemen belangrijk?

“Onze stakeholders laten ons simpelweg geen andere keuze. Als organisatie met een familiale en een coöperatieve aandeelhouder heeft Argenta in het verleden onbewust al een aantal duurzame keuzes gemaakt. Denk maar aan onze transparante no nonsense-cultuur, het belang dat we, te midden van alle digitalisering, zijn blijven hechten aan nabijheid en persoonlijk contact, of de ruimte die we creëren voor ondernemerschap. Er is op dat vlak een sterke cultural fit ontstaan met onze medewerkers en klanten. Die laatste zijn trouwens doorgaans meer dan gemiddeld duurzaam georiënteerd. Dus niet voortbouwen op het duurzame karakter dat al zo lang in ons DNA zit, zou compleet onlogisch zijn en medewerkers en klanten doen afhaken.”

Welke concrete acties ondernemen jullie om de effecten van de klimaatverandering te beperken?

“Bankieren en verzekeren moet geen bomen kosten. Onder dat motto doen we er alles aan om onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Via een duurzame renovatie van ons hoofdkantoor, afval- en papierreductie, lokale rekrutering en het stimuleren van duurzame mobiliteit willen we tegen 2030 volledig CO2-neutraal zijn. Onze tussentijdse doelstelling voor 2023 hebben we alvast gehaald. En hoewel de coronacrisis daar voor iets tussen zat, willen we die voorsprong nu graag vasthouden.
Daarnaast hebben we als bank natuurlijk met onze producten een nog veel krachtiger hefboom voor een klimaatneutrale samenleving in handen. Met onze eigen investeringsportefeuille en onze beleggingsfondsen bouwden we onze posities in milieuvervuilende sectoren af en kiezen we bewust voor sectoren in duurzame transmissie. Tegelijk creëren we positieve impact door te investeren in sectoren die bezig zijn met circulariteit, biodiversiteit, en zo meer. Bij heel wat banken kan je aangeven dat je geld in duurzame alternatieven geïnvesteerd moet worden. Tegen 2023 wordt dat bij Argenta gewoon de norm. Al onze fondsen zullen duurzaam zijn. 
Via interessante financieringsvoorwaarden voor woningen met energiepeil A of B kunnen we duurzaam wonen stimuleren. Al willen we de sociale dimensie hiervan niet uit het oog verliezen. Investeren in isolatie en zonnepanelen is niet voor iedereen weggelegd… heel veel mensen zijn al blij dat ze gewoon een nieuwe keuken kunnen plaatsen. We bekijken hoe we hen nog meer kunnen begeleiden naar een duurzamere woonoplossing, want we zijn ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op duurzaam wonen.
Wat onze verzekeringen betreft ten slotte spelen we met het idee van een health check op onze polissen: hoe groot zijn de overstromings- en droogterisico’s en zijn onze klanten daar voldoende voor verzekerd? Voor nieuwe polissen zal strenger op deze risico’s gelet worden en willen we onze klanten goed adviseren hoe ze zich tegen deze risico’s kunnen beschermen.”

Jullie ageren ook tegen sociale ongelijkheid en cyberonveiligheid. Hoe doen jullie dat precies?

“Argenta is van oudsher een bank voor ‘Jan met de pet’. Daarom zijn onze producten eenvoudig en onze communicatie transparant. Wij vinden dat wie minder financieel en digitaal savvy is, dezelfde financiële gezondheid moet kunnen genieten als een hoogopgeleide. Daarom zetten we in op preventie, bescherming en financiële en digitale geletterdheid. Ook onze eigen medewerkers willen we weerbaar maken voor de toekomst door hen nu al de skills van morgen aan te leren.
Eén van de concrete initiatieven daarin is onze Bijstand Online Veiligheid, een verzekering van AXA Partners gekoppeld aan onze bankrekeningen. Ze biedt onze klanten bescherming bij online aankopen en cybercriminaliteit.”

In welke mate zijn jullie stakeholders bij jullie duurzaamheidsbeleid betrokken?

“Net omdat onze duurzaamheidsdoelstellingen zo nauw bij de eigenheid van onze organisatie aansluiten, zijn ze heel tastbaar voor onze stakeholders. Zo pingpongen we er geregeld over met enkele kantoorhouders-ambassadeurs. We organiseren ook regelmatig stakeholders surveys om de vinger aan de pols te houden over welke duurzame thema’s prioritair zijn. Als onze stakeholders duidelijk een ander signaal geven dat wat wij in ons actieplan hebben bepaald, herevalueren we dat en sturen we bij.”

Hoe waken jullie erover dat jullie duurzaamheidsambities geen greenwashing worden?

“Daar zijn we inderdaad heel alert voor. Een goed duurzaamheidsbeleid heeft volgens mij drie niveaus en compliant zijn is wat mij betreft het olympisch minimum. Omdat bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van een aantal duurzame variabelen, is greenwashing zelfs op dit laagste niveau haast niet meer mogelijk. Het tweede niveau is volgens mij dat je geloofwaardig bent. Daarvoor moet je kritisch naar je organisatie kijken en ze zo goed mogelijk op punt zetten. Doe je dat niet, dan val je heel snel door de mand. Op dit vlak moet je als bedrijf nederig zijn; beseffen dat je contant bijleert en bijstuurt in een continu proces. Wij pakken het graag pragmatisch aan, met gezond verstand. In plaats van, zoals sommige financiële instellingen, ondernemingen in transitie uit te sluiten van financiering, kiezen wij eerder voor een beleid waarbij we via investeringen en aandeelhouderschap onze stem laten horen en mee onze stempel drukken. Zodat ze de transitie effectief waarmaken. Zijn we daarin perfect? Zeker niet, maar we handelen naar best vermogen en met een open blik. Het ultieme duurzaamheidsbeleid ten slotte is er voor mij een waarmee je organisatie zich onderscheidt: dan wordt je beleid de reden waarom mensen voor je kiezen. We kunnen net als iedereen roepen dat we duurzaam zijn. Maar onze ambitie is om het woord ‘duurzaamheid’ stilaan naar de achtergrond te laten verdwijnen in ons discours en te vervangen door authentieke verhalen van klanten, medewerkers en kantoorhouders over zaken waarin Argenta écht het verschil maakt. Die duurzame touch die altijd al in ons DNA gezeten heeft en ook voor de toekomst de kern van onze purpose zal vormen.”

Deel dit artikel